.
502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Yönetmelik
 
BANKALARLA İLGİLİ BAŞVURULAR
Bankalardan alınan kredilerin masraflarının geri iadesi için yapılması gerekenler,
-İlgili bankanın Genel Müdürlüğü’ne dosya masrafının iadesi ile ilgili yazılan dilekçe veya ihtarname örneği
-Bankadan alınan red yazısı
Yukarıdaki ihtarname örneğini PTT yoluyla iadeli taahhütlü şekilde bankanın genel müdürlüğüne gönderip, 15 gün sonra hesabınıza para yatmadığı takdirde PTT makbuzları ve ihtarname fotokopisiyle büromuzu müracaat edebilirsiniz.
-Dosya masrafını veya yıllık kredi kart üyelik ücretini gösteren dekont veya hesap dökümanı,
-Durumu anlatan ve Hakem Heyetine hitaben yazılan dilekçe
GARANTİLİ MALLARDA ŞİKAYET SEBEPLERİ:
Tüketiciye aldığı ürünün teslim edildiği tarihinden itibaren, ( belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla) bir yıl içerisinde en az dört veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
-Tamir için gereken azami sürenin aşılması,
-Yetkili servisin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının bildirilmesi durumunda,
Tüketici ürünün satın alındığı yerden, değişim ve ya para iadesi isteme hakkına sahiptir.
Bu durumu ürünün satın alındığı yer kabul etmez ise Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunması gerekmektedir 
 
BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
1-Durumu anlatan ve hakem heyetine hitaben yazılacak dilekçe
2-Ürünün garanti belgesi
3-Ürünün satın alındığına dair fatura veya fiş
4-Ürünün yetkili servise götürüldüğüne dair servis fişleri
5-Yukarıda yazılı belgelerin 2 takım olacak şekilde fotokopileri ile başvurmaları gerekmektedir.
NOT : Eksik belge ve dökümanla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
GARANTİ KAPSAMINDA OLMAYAN ÜRÜNLER İÇİN (elbise, ayakkabı,? vs.):
- Alınan ürünün kusurlu veya özürlü olduğu takdirde 30 gün içerisinde, ayıbı satıcıya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme hakkına sahiptir. Satıcı bu durumları yerine getirmez ise;
Tüketici Hakem heyetine başvuruda bulunulabilir.
Ancak alınan ürünün tüketici tarafından satın alındıktan birkaç gün sonra beğenilmemesi durumunda satıcı firmaya gidip ürünün geri iadesini talep etmesi Tüketici Kanunu kapsamında bulunmamaktadır.
Satın alınan ürünün kusurlu ve özürlü olması gerekmektedir
BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
-Durumu anlatan ve Hakem Heyetine hitaben yazılacak dilekçe
-Ürünün satın alındığına dair fatura veya fiş
-Firmaya yazılı başvurulduğu kanıtlar belge (ihtarname vs.)
-Yukarıda yazılı belgeler 2 takım olacak şekilde fotokopileri ile başvurmaları gerekmektedir.
MESAFELİ SÖZLEŞME İLE YAPILAN SATIŞLARDA YAPILMASI GEREKENLER
(KAPIDAN SATIŞ, TV-RADYO KANALI İLE YAPILAN SATIŞLAR, İNTERNET VE TELEFON İLE YAPILAN SATIŞLAR)
-Mesafeli satışlarda Tüketici hiçbir sebep ve bahane göstermeden (14) gün içerisinde cayma hakkına sahiptir.
-Mesafeli satış yapıldığı tarihten itibaren 14 gün içersinde satın alınan firmaya cayma ihtarnamesi posta yoluyla çekildikten sonra 20 gün içerisinde firma satılan malı teslim almak zorundadır.
-Çekilen cayma ihtarnamesinin örneğini ve posta taahhüt kartını mutlaka elinizde bulundurunuz ve firma satın alınan ürünü geri almaya geldiğinde bu cayma ihtarnamesini gösteriniz.