İBRAHİM HAMARAT
İLÇE MÜFTÜSÜ
 
KAMU HİZMET STANDARTLARI
 
S. N
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMASÜRESİ (EN GEÇ)
1
Dini Soruların Cevaplandırılması
Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır.
Not: Sözlü sorular anında cevaplandırılır.
15 gün
2
Dini Eserlerin İncelenmesi
Yazı ekinde basılı ve görsel yayını yapılacak eserin metni.
3 ay
3
İhtida İşlemleri
Dilekçe, (4) adet fotoğraf, yabancı uyruklu ise pasaport Örneği.
1 saat
4
Aile İrşat Rehberlik Bürosu
Sözlü, yazılı ve Elektronik olarak yapılmaktadır.
Not: Telefonla sorulanlar ile yüz yüze görüşme talepleri anında karşılanır.
5 gün
5
Vekâlet Yoluyla Kurban Kesimi
Vekâlet yoluyla kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımız Başkanlığımızca belirlenen ücreti banka hesabına yatırıp banka dekontunu Müftülüklere ulaştırarak Kurbanlarını kestirebileceklerdir.
30 dakika
6
Cami Devirleri
1- Dilekçe
2- Caminin isim tutanağı
3- Cami devir tutanağı
2 gün
7
Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni
Dilekçe
5 gün
8
Ulusal TV’lerin tarihi camilerde Mevlit programlarını çekim izni.
Dilekçe
15 gün
9
Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme talepleri
Dilekçe
7 gün
10
Cezaevi Din Hizmetleri
Cumhuriyet Başsavcılığının Talebi, Mülki İdare Amirinin Oluru ile görevlendirme yapılır.
7 gün
11
Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri
Form dilekçe
10 dakika
12
Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri
Form dilekçe
10 dakika
13
Kur'an Kursu Açılışı
1- Kurs binasına ait tahsis belgesi,
2- Bina tanıtma formu,
3- Milli Eğitim Müdürlüğü raporu,
4- Sağlık Müdürlüğü raporu,
1 ay
14
Hafızlık Tespit Sınavları (Yılda bir defa) Bölge merkezi İl Müftülüklerinde yapılır.
a) Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi
b) 3 Adet fotoğraf
1 hafta
15
Hafızlık Tespit Sınavları
Başkanlık merkezinde; ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarının ilk Salı günleri yapılır.
a) Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi
b) (3 adet) fotoğraf
1 gün
16
Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleri
Form dilekçe
10 dakika
17
Hac Ön Kayıt İşlemleri
1- Form dilekçe,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu.
30dakika
18
Umre kayıt İşlemleri
1- Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az (1) yıl olan pasaport,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan (3 adet) vesikalık fotoğraf,
4- Umre seyahat ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu,
5- Aşı kartı,
6- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, noterden alınacak muvafakat name ile taahhütname,
7- 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi.
30dakika
19
Cami İnşaatı Başlarken Yapılacak İşlemler
1- Dilekçe,
2- Tapu,
3- İmar izin belgesi,
4- Zemin etüt raporu ve proje,
20 gün
20
Cami Derneklerinin İl Dışı Yardım İstekleri için İstenen Belgeler
1- Dilekçe,
2- İl Dernekler Müdürlüğü İzin Belgesi,
3- Yetki Belgesi
4- Kaymakamlık Üst Yazısı,
5- İbanlı Banka Hesap numarası
20 gün
21
Cami Yapımı
1- Dilekçe
2- Tasdikli Proje
3- Şahıs ile Mal sahibinin Noterden Tasdikli Taahhütname.
4- Tapu fotokopisi.
5- Arsanın Belediyesi İmar Planında Cami Yeri Olarak Tahsisine Dair Belge.
15 gün
22
Cami Derneklerinden Gelen Yardım Talepleri
1- Keşif Özeti.
2- İnşaatın 4 Cepheden 4 Adet Renkli Fotoğrafı .
3- Tapu/Tahsis Belgesi
4- Teşekkülün Hukukî Statüsünü gösteren belge.
5- Teşekkülün faaliyette olduğuna dair belge.
6- İnşaat Ruhsatı veya Onarım Belgesi.
30 gün
23
Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Dernekleri Yardım Toplama Müracaat İşlemleri.
1.Keşif Özeti.
2.Tapu veya Ruhsat fotokopisi
3.İnşaatın en az 4 adet renkli fotoğrafı
4.Valilikten (İl Dernekler Müdürlüğü) alınan yardım toplama izin belgesi
5.Köylerde yapılacak cami için Tapu yok ise Köy Muhtarlığı'nın Karar Defteri fotokopisi.
6. İbanlı Banka Hesap numarası.
7.İnşaatın bağlı bulunduğu Müftülüğe hitaben yazılmış yardım talep dilekçesi.
30 gün
24
Gerçek veya Tüzel Kişilerce (Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma Yaşatma Dernekleri vb.) cami yaptırma başvuru işlemleri
1- Cami yeri imar planında ibadet alanı olarak ayrılmış olmalıdır.
2- Cami yapılacak alan 2500 m² den küçük olmamalıdır.
3- Camii yapacak şahıs veya tüzel kişiler dilekçe ile müracaat edeceklerdir.
4- Cami yapılacak yerin Tapusu olacaktır.
5- Cami Derneği tarafından cami yapılacaksa; Cami yapılacağına dair alınan kararın fotokopisi getirilecektir.
6- Köylerde yapılacak cami için Köy Muhtarlığı Karar Alacak ve Kararın fotokopisi getirilecektir.
7- İl ve İlçelerde yapılacak camiler için Müftülükçe Valilik ve Kaymakamlık onayı alınacaktır.
30 gün
25
Mal beyanı
a) Son rakamı (0 ) ve (5 ) ile biten yıllarda istenecek mal beyanı,
b) Mal varlığı değişikliğinde.
2 ay
26
Asalet tasdikinde
Yemin belgesi
1 ay
27
İlk defa veya yeniden
Göreve başlamada
Etik sözleşme Belgesi
1 gün
28
Memurun bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin sağlık yardımından yararlanması için Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt ve aktivasyonun yapılması için müracaatında
Tedavi yardımı beyannamesi
15 gün
29
Memur Kimliği talebinde
a) Fotoğraf bir adet (son 6 ay içinde çekilmiş 4,5X6,5 ebadında)
b) T.C.Kimlik No, Emekli Sicil No ve Kurum Sicil No'sunu belirtir yazılı beyanı,
15 gün
30
Çalışan personelin pasaport talep formu müracaatında
a. Nüfus cüzdan sureti ( Cüzdan seri No. T.C. Kimlik no bulunan ve son on yıl içinde alınmış olan)b. Pasaport almak istediği kişilerin son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğrafı,
c. Pasaport almak istediği kişilerin adlarını ve yanında yaşadıklarını ve ayrı ayrı pasaport almak istediğini ve daha önce pasaport alıp almadığına ve ikamet adresini beyanına dair yazılı pasaport talep formu.
5 gün
31
Emekli veya görevden ayrılanların pasaport belgesi müracaatında
a. Emekli veya görevden ayrıldığı tarihteki görev yerini ve en son ikamet adresini ve T.C. Kimlik numarasını belirtir pasaport müracaat belgesi yazılı beyanı,
b. Eşi, kızı veya çocuklarının müracaatında memurun eşi ve çocuğu olduğunu, T. C. Kimlik numarasını belirtir yazılı pasaport talep belgesi beyanı.
5 gün
32
İlk defa veya yeniden 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı işe başlayanların bildirim ve tescili
Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 sayılı Kanun 4 /1 md. (a) bendi uyarınca) "İşe Giriş Bildirgesi"
Not: İşe Başlamadan en az 1 gün önce
1 gün
33
İlk defa veya yeniden 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı (memur) işe başlayanların bildirim ve tescili
Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 sayılı Kanun 4/1 md. (c) bendi uyarınca) "İşe Giriş Bildirgesi"
Not: Başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde
1 gün
34
5510 sayılı Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların durum değişiklikleri (İstifa, göreve son, sözleşmenin feshi, nakil, kurum dışı nakil, aylıksız izin, askerlik, geçici olarak görevden uzaklaştırma ve vb.)
Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 s. Kanun 4/1 md. (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların durum değişikliği bu durum meydana geldiği tarih itibariyle bildirim belgesi "İşten Çıkış Bildirgesi"
Not: 10 gün içinde
1 gün
35
İlk defa veya yeniden 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Genel Sağlık Sigortalısı kapsamına bildirim ve tescili
Sosyal Güvenlik Kurumuna 5510 sayılı Kanunun 4/1 md. (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların aynı Kanunu 60. maddesi kapsamında Genel Sağlık Sigortalısı hak sahipliği MEDULA, MEDULA-e-sgk bildirim ve tescil bildirgesi
10 gün
36
5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların durum değişiklikleri (İstifa, göreve son, Sözleşmenin feshi, nakil, kurum dışı nakil, aylıksız izin, askerlik, geçici olarak görevden uzaklaştırma ve vb.)
5510 sayılı Kanunun 60. maddesi kapsamında genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin durum değişikliğinde, Genel Sağlık Sigortalısı hak sahipliği MEDULA, MEDULA-e-sgk bildirimi menüsünden durum değişikliğinin meydana geldiği tarih.
10 gün
37
Çalışan Personelin Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortasına bildirimleri esas olmak üzere kuruma beyanı vermesi
Sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortasına tesciline ve durum değişikliğinin bildirimine esas "Tedavi Yardım Beyannamesi"nin kuruma verilmesi.
10 gün
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri: İlçe Müftülüğü
İkinci Müracaat Yeri: Kaymakamlık
   
   
Adres:Merkez Mah.İnönü Caddesi Dış Kapı No:26/A-B Kat:2
Adres: Hükümet Konağı / Yusufeli
Tel: 0(466) 811 2062
Tel: 0(466) 811 2212-2078
Faks: 0(466) 811 3792
Faks: 0(466) 811 2078
e-Posta :yusufeli@diyanet.gov.tr