K Ö Y D E S
Kısaca  KÖYDES  diye bilinen Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi, ilk kez 2005 yılında İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü), Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonu   ile uygulamaya başlanmıştır.
Projenin amacı, başta  içme suyu ve Yol  olmak üzere alt yapı problemi   olan   köylerin  problemlerinin hızlı bir şekilde   çözülmesidir.
 KÖYDES Projesi, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yürütülmektedir.
 Merkez İlçede Vali Yardımcısı, ilçelerde Kaymakamların başkanlığında seçimle gelen 2 İl Genel Meclisi üyesi ve 2 Muhtardan   oluşan   Köylere  Hizmet  Götürme  Birliği Encümeni tarafından  KÖYDES yılı bütçesi  imkanları  ölçüsünde    muhtelif projeler  uygulanmaktadır.
 Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı sonrası  Maliye Bakanlığı tarafından illere tahsis edilen ödenekler;  İllerde Valinin Başkanlığında Vali Yardımcısı,  İl Genel Meclisi Başkanı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve İlçe Kaymakamları ve YPK kararında belirtilen kurum müdürleri tarafından oluşan   “İl Tahsisat Komisyonu”     tarafından  ilçeler ve sektörler üzerinden  tahsis edilmektedir.
 
Projenin Sekretaryası,  İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulan “Proje Koordinasyon Birimi”   tarafından yürütülmektedir. Projelerin keşif özetlerinin hazırlanması, kontrollüğü ile geçici ve  kesin kabullerinin yapılmasında da yine İl Özel  İdaresi  Genel Sekreterliği   personeli  görev almaktadır.
 KÖYDES’İN HUKUKİ DAYANAĞI 
            KÖYDES projeleri; Her yıl Bütçe Kanununda yer alan hüküm doğrultusunda Yüksek Planlama Kurulu kararının yayınlanması ile birlikte uygulanmaya başlanmaktadır. 
             2012  yılı  KÖYDES  uygulaması;
 
            29 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan  6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun “Mahalli idarelere yapılacak Hazine yardımları” başlıklı
            MADDE 17’ teki – (1) Maliye Bakanlığı bütçesinin;
  b) 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine, ……….
tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandırılır.” ….
(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan ödeneklerin, 2012 Yılı Yatırım Programında belirlenmesini müteakip, KÖYDES Projesi için iller bazında; SUKAP için ise belediyeler bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır.
 
 hükmü ile Bütçe Kanununda yer almış ve KÖYDES ile ilgili 18.04.2012 tarih ve 2012/3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu(YPK) kararının, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 24.04.2012 tarih ve 250-11071 sayılı yazısı ile İllere gönderilmesini takiben İl Tahsisat Komisyonu’nun  02.05.2012 tarihli toplantısında YPK kararları doğrultusunda yaptığı tahsisat ile, başlamıştır
 
 
 
ARTVİN YUSUFELİ İLÇESİ SON 10 YILIN YATIRIM ÇİZELGESİ
SIRA NO KURUM ADI İŞİN ADI YATIRIM NEVİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ PROJE BEDELİ
1

KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR.BAŞKANLIĞI 

ALANBAŞI KÖYÜ İÇME SUYU 18.05.2011 18.08.2011        108.000,00 TL
2 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ALANBAŞI KÖYÜ BETON YOL 12.04.2011 12.06.2011          42.000,00 TL
3 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ALANBAŞI KÖYÜ BETON YOL 14.05.2010 14.07.2010           60.000,00 TL
4 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ALANBAŞI KÖYÜ İÇME SUYU 21.08.2006 21.11.2006          167.400,00 TL
5 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ALTIPARMAK GRUP KÖPRÜ-TAŞ DUV 01.07.2008 01.11.2008            32.000,00 TL
6 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ALTIPARMAK KÖYÜ BİNA ONARIM 28.05.2012 13.08.2012          215.000,00 TL
7 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ALTIPARMAK KÖYÜ HAM YOL 06.09.2010 06.11.2010          133.000,00 TL
8 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ALTIPARMAK KÖYÜ HAM YOL 23.08.2010 23.10.2010            85.000,00 TL
9 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ALTIPARMAK KÖYÜ SULAMA KANALI 12.06.2009 12.08.2009            68.000,00 TL
10 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ALTIPARMAK KÖYÜ HAM YOL 04.05.2009 04.07.2009            62.500,00 TL
11 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ALTIPARMAK KÖYÜ HAM YOL 04.04.2009 04.07.2009            65.000,00 TL
12 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ALTIPARMAK KÖYÜ SULAMA SUYU 03.10.2007 03.12.2007            35.600,00 TL
13 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ALTIPARMAK KÖYÜ İÇME SUYU 03.10.2007 03.12.2007            32.200,00 TL
14 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ALTIPARMAK KÖYÜ BETON YOL 18.09.2007 18.11.2007            73.800,00 TL
15 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ALTIPARMAK KÖYÜ HAM YOL 24.03.2007 24.06.2007          159.322,00 TL
16 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ALTIPARMAK KÖYÜ SANAT YAPISI 14.08.2006 14.11.2006            17.000,00 TL
17 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ALTIPARMAK KÖYÜ HAM YOL 17.07.2006 17.10.2006          110.000,00 TL
18 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ALTIPARMAK KÖYÜ İÇME SUYU 15.05.2006 15.08.2006          158.763,00 TL
19 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ALTIPARMAK KÖYÜ  FOSEPTİK 17.11.2011 17.05.2012          477.000,00 TL
20 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ALTIPARMAK-YAYLALAR GRUP STABİLİZE 17.07.2006 17.10.2006          127.000,00 TL
21 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ARPACIK KÖYÜ İÇME SUYU 04.04.2011 04.06.2011            35.000,00 TL
22 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI AVCILAR KÖYÜ BETON YOL 19.05.2010 19.07.2010            58.000,00 TL
23 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BADEMKAYA KÖYÜ İÇME SUYU 26.05.2010 26.07.2010            70.000,00 TL
24 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BADEMKAYA-CEVİZLİ GRUP BETON YOL 21.10.2006 04.01.2007          152.190,00 TL
25 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BAHÇELİ KÖYÜ İÇME SUYU 07.05.2010 07.09.2010          115.000,00 TL
26 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BAHÇELİ KÖYÜ HAM YOL 20.02.2009 20.03.2009            25.400,00 TL
27 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BAKIRTEPE KÖYÜ BETON YOL 13.09.2011 28.10.2011            48.000,00 TL
28 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BAKIRTEPE KÖYÜ BETON YOL 23.08.2010 23.10.2010            78.000,00 TL
29 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BAKIRTEPE KÖYÜ İÇME SUYU 13.09.2005 13.11.2005            52.336,00 TL
30 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BALALAN KÖYÜ İÇME SUYU 15.04.2011 12.07.2011            35.500,00 TL
31 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BALALAN KÖYÜ İÇME SUYU 16.10.2010 16.11.2010            70.000,00 TL
32 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BALALAN KÖYÜ İÇME SUYU 15.05.2006 15.08.2006            67.588,00 TL
33 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BALCILI KÖYÜ SANAT YAPISI 19.10.2010 19.12.2010            70.000,00 TL
34 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BALCILI KÖYÜ İÇME SUYU 17.05.2010 27.07.2010            51.200,00 TL
35 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BIÇAKÇILAR KÖYÜ BETON YOL 09.07.2012 24.09.2012            70.000,00 TL
36 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BIÇAKÇILAR KÖYÜ İÇME SUYU 07.09.2010 07.01.2011          224.000,00 TL
37 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BIÇAKÇILAR KÖYÜ İÇME SUYU 27.07.2010 27.11.2010          195.000,00 TL
38 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BIÇAKÇILAR KÖYÜ BETON YOL 27.08.2010 08.11.2010          189.000,00 TL
39 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BIÇAKÇILAR KÖYÜ HAM YOL 22.10.2009 22.12.2009          129.000,00 TL
40 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BIÇAKÇILAR KÖYÜ BETON YOL 10.09.2007 20.11.2007          150.000,00 TL
41 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BIÇAKÇILAR KÖYÜ BETON YOL 14.08.2006 14.11.2006            89.100,00 TL
42 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BIÇAKÇILAR-ÖZGÜVEN… SANAT YAPISI 22.05.2007 10.08.2007          155.000,00 TL
43 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BOSTANCI KÖYÜ HAM YOL 06.07.2011 05.08.2011            45.000,00 TL
44 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BOSTANCI KÖYÜ SANAT YAPISI 15.04.2011 15.06.2011            78.500,00 TL
45 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BOSTANCI KÖYÜ HAM YOL 18.06.2009 18.08.2009            18.000,00 TL
46 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BOSTANCI KÖYÜ KÖPRÜ 10.08.2007 10.11.2007            38.500,00 TL
47 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BOSTANCI KÖYÜ HAM YOL 27.06.2006 27.12.2006          240.000,00 TL
48 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BOSTANCILAR KÖYÜ HAM YOL 22.09.2010 22.11.2010            64.000,00 TL
49 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BOSTANCILAR KÖYÜ HAM YOL 18.06.2010 18.10.2010            80.000,00 TL
50 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI BOYALI KÖYÜ SULAMA KANALI 21.04.2006 21.07.2006            61.189,00 TL
51 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI CEVİZLİK KÖYÜ SAN.-BETON YOL 15.04.2011 25.07.2011          175.000,00 TL
52 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI CEVİZLİK KÖYÜ İÇME SUYU 30.11.2010 30.12.2010            32.500,00 TL
53 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI CEVİZLİK KÖYÜ BAKIM ONARIM 21.04.2010 21.05.2010            39.000,00 TL
54 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI CEVİZLİK KÖYÜ HAM YOL 08.03.2010 11.05.2010            49.850,00 TL
55 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ÇAMLICA KÖYÜ SANAT YAPISI 04.04.2011 04.07.2011            25.000,00 TL
56 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ÇAMLICA KÖYÜ SANAT YAPISI 27.08.2010 27.09.2010            14.000,00 TL
57 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ÇAMLICA KÖYÜ MENFEZ TAŞ D. 17.06.2006 17.09.2006            91.000,00 TL
58 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ÇELTİKDÜZÜ KÖYÜ HAM YOL 15.04.2011 15.08.2011          285.000,00 TL
59 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ÇELTİKDÜZÜ KÖYÜ YOL  06.07.2011 05.08.2011            21.000,00 TL
60 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ÇELTİKDÜZÜ KÖYÜ HAM YOL 08.05.2009 08.09.2009          220.000,00 TL
61 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ÇELTİKDÜZÜ KÖYÜ İÇME SUYU 21.08.2006 21.11.2006            24.000,00 TL
62 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ÇELTİKDÜZÜ-BAKIRTEPE-TEKKALE BETON YOL 28.05.2007 28.08.2007          240.656,00 TL
63 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ÇEVRELİ KÖYÜ SAN.-BETON YOL 15.04.2011 25.07.2011          217.000,00 TL
64 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ÇEVRELİ KÖYÜ İÇME SUYU 29.03.2007 29.06.2007            55.875,00 TL
65 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ÇEVRELİ KÖYÜ HAM YOL 24.03.2007 24.06.2007            36.000,00 TL
66 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ÇEVRELİ KÖYÜ STABİLİZE 21.04.2006 21.07.2006            45.531,00 TL
67 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ÇIRALI KÖYÜ BETON YOL 23.08.2010 23.10.2010          104.000,00 TL
68 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ÇIRALI KÖYÜ HAM YOL 08.02.2009 08.05.2009            89.000,00 TL
69 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ÇIRALI KÖYÜ HAM YOL 02.04.2009 02.05.2009            37.000,00 TL
70 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ÇIRALI KÖYÜ BETON YOL 22.08.2008 22.10.2008            46.000,00 TL
71 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ÇIRALI KÖYÜ İÇME SUYU 21.08.2006 21.11.2006            71.700,00 TL
72 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ÇIRALI KÖYÜ KÖPRÜ 17.07.2006 17.10.2006            63.228,00 TL
73 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DAĞETEĞİ KÖYÜ KÖPRÜ 25.04.2011 25.07.2011            97.000,00 TL
74 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DARICA KÖYÜ İÇME SUYU 28.04.2006 28.07.2006            10.034,00 TL
75 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DARICA-DAĞETEĞİ GRUP SAN.-YOL 15.04.2011 25.07.2011          225.000,00 TL
76 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DARICA-DAĞETEĞİ GRUP STABİLİZE 17.07.2006 17.10.2006            84.705,00 TL
77 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DARICA-DAĞETEĞİ KÖYÜ.. İÇME SUYU 28.06.2012 28.11.2012          319.000,00 TL
78 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DARICA-DAĞETEĞİ KÖYÜ.. SANAT YAPISI 23.08.2010 23.10.2010          113.000,00 TL
79 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DARICA-DAĞETEĞİ-GÜMÜŞÖZÜ.. YOL 30.04.2007 30.08.2007          387.000,00 TL
80 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DEMİRDÖVEN  HAM YOL 27.08.2010 08.11.2010          155.000,00 TL
81 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DEMİRDÖVEN KÖYÜ İÇME SUYU 13.09.2011 13.12.2011            71.000,00 TL
82 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DEMİRDÖVEN KÖYÜ MENFEZ 12.04.2011 12.07.2011            16.500,00 TL
83 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DEMİRDÖVEN KÖYÜ İÇME SUYU 26.05.2010 26.07.2010            26.000,00 TL
84 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DEMİRDÖVEN KÖYÜ HAM YOL 01.07.2008 01.10.2008            52.000,00 TL
85 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DEMİRDÖVEN KÖYÜ İÇME SUYU 20.09.2007 20.11.2007            29.320,00 TL
86 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DEMİRDÖVEN KÖYÜ YOL İNŞ. 22.05.2006 22.11.2006            81.990,00 TL
87 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DEMİRDÖVEN KÖYÜ HAM YOL 21.04.2006 21.07.2006            19.667,00 TL
88 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DEMİRDÖVEN KÜPLÜCE-YAYLALAR … YOL 01.11.2010 30.06.2011          295.000,00 TL
89 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DEMİRDÖVEN YAYLALAR  GENİŞ.-ONARIM 11.07.2011 21.10.2011          117.000,00 TL
90 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DEMİRKENT KÖYÜ PARKETAŞI 03.05.2011 03.07.2011          125.000,00 TL
91 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DEMİRKENT KÖYÜ İÇME SUYU 06.07.2009 06.08.2009            14.500,00 TL
92 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DEMİRKÖY KÖYÜ KÖPRÜ 17.07.2006 17.10.2006            26.000,00 TL
93 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DEREİÇİ KÖYÜ HAM YOL 16.10.2010 16.12.2010            89.000,00 TL
94 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DEREİÇİ KÖYÜ İÇME SUYU 07.05.2010 07.11.2010          315.000,00 TL
95 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DEREİÇİ KÖYÜ İÇME SUYU 04.07.2009 24.07.2009              8.500,00 TL
96 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DEREİÇİ KÖYÜ BETON YOL 27.06.2006 27.09.2006            76.247,00 TL
97 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DEREİÇİ KÖYÜ HAM YOL 21.04.2006 21.07.2006            33.885,00 TL
98 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DOKUMACILAR KÖYÜ HAM YOL 13.09.2011 13.11.2011            47.500,00 TL
99 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DOKUMACILAR KÖYÜ BETON YOL 15.04.2011 25.07.2011          275.000,00 TL
100 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DOKUMACILAR KÖYÜ HAM YOL 25.11.2010 25.03.2011          132.000,00 TL
101 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DOKUMACILAR KÖYÜ KÖPRÜ 27.08.2010 27.10.2010          132.000,00 TL
102 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DOKUMACILAR KÖYÜ HAM YOL 06.11.2008 06.12.2008            39.500,00 TL
103 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DOKUMACILAR KÖYÜ HAM YOL 22.05.2006 22.08.2008              6.500,00 TL
104 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DOKUMACILAR KÖYÜ İÇME SUYU 07.06.2007 07.10.2007            42.000,00 TL
105 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DOKUMACILAR KÖYÜ HAM YOL 22.05.2006 27.08.2006            39.864,00 TL
106 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DOKUMACILAR KÖYÜ HAM YOL 22.05.2006 22.08.2006            42.471,00 TL
107 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DOKUMACILAR KÖYÜ 2KISIM HAM YOL 15.11.2011 15.12.2011            59.500,00 TL
108 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI DOKUMACILAR-YÜNCÜLER GRUP YOL-SANAT YAP. 28.05.2010 28.07.2010            70.000,00 TL
109 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ERENKÖY KÖYÜ BETON YOL 25.04.2011 25.07.2011          135.000,00 TL
110 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ERENKÖY KÖYÜ İÇME SUYU 21.08.2006 21.11.2006            74.500,00 TL
111 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ERENKÖY-KİRAZALAN GRUP SANAT YAPISI 11.06.2009 31.07.2009            50.000,00 TL
112 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ERENKÖY-KİRAZALAN GRUP BETON YOL 14.08.2006 01.10.2006            95.000,00 TL
113 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ERENKÖY-KİRAZALAN GRUP MENFEZ TAŞ D. 17.06.2006 17.09.2006          178.000,00 TL
114 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ESENDAL KÖYÜ SAN.-HAM YOL 13.09.2011 13.11.2011            69.500,00 TL
115 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ESENDAL KÖYÜ HAM YOL 10.05.2010 10.07.2010            16.900,00 TL
116 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ESENDAL-ALTIPARMAK-YAYLALAR… BETON YOL 30.04.2007 30.08.2010      1.053.000,00 TL
117 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ESENDAL-BALALAN KÖYÜ BAKIM ONARIM 25.09.2008 25.12.2008          115.000,00 TL
118 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ESENDAL-BOYALI GRUP BETON YOL 26.07.2012 12.10.2012          143.000,00 TL
119 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ESENYAKA KÖYÜ HAM YOL 08.05.2009 08.07.2009            72.000,00 TL
120 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ESENYAKA KÖYÜ İÇME SUYU 28.04.2006 28.07.2006            78.340,00 TL
121 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI GÜNYAYLA KÖYÜ HAM YOL 21.09.2007 21.11.2007            84.750,00 TL
122 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI GÜNYAYLA KÖYÜ HAM YOL 21.04.2006 21.07.2006            57.581,00 TL
123 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI HAVUZLU KÖYÜ SANAT YAPISI 14.08.2006 14.11.2006            14.500,00 TL
124 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI HÜKÜMET KONAĞI WC-ARŞİV 02.02.2011 02.03.2011            19.500,00 TL
125 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI IRMAKYANI KÖYÜ HAM YOL 19.10.2010 19.01.2011            60.000,00 TL
126 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI İNANLI KÖYÜ İÇME SUYU 10.09.2008 30.10.2008            14.000,00 TL
127 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI İNANLI KÖYÜ HAM YOL 21.04.2006 21.07.2006            30.492,00 TL
128 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI İŞHAN KÖYÜ İÇME SUYU 25.05.2011 25.10.2011          339.000,00 TL
129 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI İŞHAN KÖYÜ BETON YOL 03.05.2011 03.08.2011          105.000,00 TL
130 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI İŞHAN KÖYÜ SAN.ONARIM 12.01.2011 12.03.2011            58.000,00 TL
131 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI İŞHAN KÖYÜ YOL 03.06.2010 03.09.2010            25.000,00 TL
132 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI İŞHAN KÖYÜ BETON YOL 07.07.2006 07.10.2006            69.000,00 TL
133 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI KINALIÇAM KÖYÜ BETON YOL 11.07.2011 21.09.2011            83.500,00 TL
134 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI KINALIÇAM KÖYÜ İÇME SUYU 11.07.2011 26.08.2011            24.900,00 TL
135 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI KINALIÇAM KÖYÜ İÇME SUYU 19.05.2010 19.07.2010            34.000,00 TL
136 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI KINALIÇAM KÖYÜ İÇME SUYU 04.11.2008 04.01.2009            76.500,00 TL
137 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI KINALIÇAM KÖYÜ İÇME SUYU 13.09.2008 13.11.2008            63.000,00 TL
138 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI KÖMÜRLÜ KÖYÜ İÇME SUYU 11.07.2011 11.10.2011            67.500,00 TL
139 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI KÖMÜRLÜ KÖYÜ SANAT YAPISI 04.04.2011 04.06.2011            66.000,00 TL
140 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI KÖMÜRLÜ KÖYÜ HAM YOL 27.08.2010 27.10.2010          105.000,00 TL
141 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI KÖMÜRLÜ KÖYÜ İÇME SUYU 07.06.2007 07.10.2007            43.000,00 TL
142 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI KÖPRUGÖREN KÖYÜ SAN.-BETON YOL 25.04.2011 25.06.2011            90.000,00 TL
143 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI KÖPRUGÖREN KÖYÜ SANAT YAPISI 06.05.2010 06.07.2010            20.200,00 TL
144 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI KÖPRÜGÖREN-AVCILAR GRUP BETON YOL 10.08.2004 10.11.2007          245.000,00 TL
145 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI KÜPLÜCE KÖYÜ SAN.HAM YOL 11.07.2011 11.09.2010            44.900,00 TL
146 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI MORKAYA KÖYÜ HAM YOL 18.06.2010 08.08.2010            31.760,00 TL
147 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI MORKAYA KÖYÜ SANAT YAPISI 03.06.2010 03.08.2010            48.000,00 TL
148 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI MORKAYA KÖYÜ İÇME SUYU 10.08.2007 10.11.2007            89.000,00 TL
149 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI MORKAYA KÖYÜ BETON YOL 15.05.2007 30.09.2007          387.000,00 TL
150 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI MORKAYA KÖYÜ İÇME SUYU 17.07.2006 17.10.2006            60.000,00 TL
151 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI MORKAYA KÖYÜ STABİLİZE 01.05.2006 01.08.2006          138.631,00 TL
152 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI MUTLUGÜN KÖYÜ İÇME SUYU 11.07.2011 11.10.2011          110.000,00 TL
153 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI MUTLUGÜN KÖYÜ İÇME SUYU 01.07.2008 01.10.2008            38.800,00 TL
154 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI MUTLUGÜN KÖYÜ İÇME SUYU 07.06.2007 07.10.2007            85.000,00 TL
155 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI MUTLUGÜN KÖYÜ BETON YOL 28.05.2007 28.08.2007            95.000,00 TL
156 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI MUTLUGÜN KÖYÜ BETON YOL 17.07.2006 17.10.2006            86.249,00 TL
157 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI MUTLUGÜN KÖYÜ STABİLİZE 21.04.2006 21.07.2006            45.000,00 TL
158 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI MÜTLÜGÜN KÖYÜ SAN.-BETON YOL 03.05.2011 03.07.2011            95.000,00 TL
159 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI MÜTLÜGÜN KÖYÜ SANAT YAPISI 26.05.2010 26.07.2010            15.500,00 TL
160 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI NARLIK -DEMİRKENT-CEVİZLİ… BETON YOL 30.04.2007 30.08.2007          730.000,00 TL
161 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI NARLIK KÖYÜ ENERJİ NAKİL 118.06.2009 18.07.2009            19.000,00 TL
162 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI NARLIK KÖYÜ HAM YOL 08.05.2009 08.07.2009            57.000,00 TL
163 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI NARLIK KÖYÜ BETON YOL 21.10.2006 04.01.2007            85.000,00 TL
164 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI NARLIK KÖYÜ İÇME SUYU 21.08.2006 21.11.2006          111.000,00 TL
165 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI NARLIK-CEVİZLİ GRUP STABİLİZE 17.07.2006 17.10.2006          103.000,00 TL
166 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI NARLIK-DEMİRKÖY GRUP SANAT YAPISI 11.07.2011 21.07.2011            10.500,00 TL
167 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI NARLIK-DEMİRKÖY GRUP HAM YOL 18.07.2008 18.11.2008          139.000,00 TL
168 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI NARLIK-DEMİRKÖY GRUP SANAT YAPISI 10.08.2007 10.11.2007            32.000,00 TL
169 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI NARLIK-DEMİRKÖY GRUP SANAT YAPISI 14.08.2006 14.11.2006            90.000,00 TL
170 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ORMANDİBİ KÖYÜ SAN.-BETON YOL 03.05.2011 03.08.2011            96.500,00 TL
171 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ORMANDİBİ KÖYÜ İÇME SUYU 10.09.2008 10.11.2008            20.250,00 TL
172 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ORMANDİBİ KÖYÜ TAŞ.D.İNŞ. 11.10.2007 11.12.2007            23.489,00 TL
173 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ORMANDİBİ KÖYÜ BETON YOL 14.08.2006 14.11.2006            59.200,00 TL
174 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ÖĞDEM KÖYÜ İÇME SUYU 07.06.2007 07.10.2007            85.500,00 TL
175 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ÖĞDEM KÖYÜ HAM YOL 22.05.2006 22.08.2006            45.000,00 TL
176 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ÖĞDEM-ESENDAL GRUP SANAT YAPISI 28.05.2007 28.08.2007            64.635,00 TL
177 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ÖZGÜVEN-BALCILI GRUP İÇME SUYU 11.05.2006 11.08.2006            24.572,00 TL
178 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI PAMUKÇULAR İÇME SUYU 07.05.2010 07.11.2010          265.000,00 TL
179 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI PAMUKÇULAR KÖYÜ SANAT YAPISI 05.07.2008 05.08.2008            19.000,00 TL
180 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI PAMUKÇULAR KÖYÜ STABİLİZE 21.04.2006 21.07.2006            79.120,00 TL
181 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI SARIGÖL-ALTIPAR.-YAY.GRUP YOL-SANAT YAP. 28.05.2007 28.08.2007            95.000,00 TL
182 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI SARIGÖL-ALTIPARMAK GRUP SAN.Y.-ONARIM 08.05.2009 08.11.2009          378.000,00 TL
183 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI SARIGÖL-ALTIPARMAK KÖYÜ SANAT YAPISI 29.08.2006 15.10.2006            73.000,00 TL
184 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI SARIGÖL-ALTIPARMAK-BALCILI… BETON YOL 07.09.2010 17.11.2010          229.000,00 TL
185 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI SARIGÖL-ALTIPARMAK-BALCILI… BETON YOL 08.05.2010 08.07.2010          149.000,00 TL
186 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI SARIGÖL-ALTIPARMAK-YAYLALAR… SANAT YAPISI 23.08.2010 23.10.2010                  100,00 TL
187 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI SARIGÖL-CİLAT GRUP İÇME SUYU 27.04.2009 27.11.2009          540.000,00 TL
188 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI SEBZECİLER KÖYÜ HAM YOL 13.09.2011 13.11.2011            36.800,00 TL
189 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI SEBZECİLER KÖYÜ İÇME SUYU 25.08.2008 30.09.2008            34.000,00 TL
190 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI SERİNSU KÖYÜ SULAMA SUYU 18.05.2011 18.06.2011              6.700,00 TL
191 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI SÜTLÜCE KÖYÜ SANAT YAPISI 04.04.2011 04.07.2011            52.500,00 TL
192 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI SÜTLÜCE KÖYÜ HAM YOL 25.11.2010 25.02.2011            74.500,00 TL
193 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI SÜTLÜCE KÖYÜ HAM YOL 01.07.2010 01.11.2010          134.000,00 TL
194 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI SÜTLÜCE KÖYÜ BETON YOL 01.07.2010 01.11.2010            43.000,00 TL
195 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI SÜTLÜCE KÖYÜ YOL İNŞ. 25.09.2008 25.12.2008          116.000,00 TL
196 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI TARAKÇILAR KÖYÜ SAN.-BETON YOL 25.04.2011 25.06.2011          114.000,00 TL
197 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI TAŞKIRAN KÖYÜ İÇME SUYU 28.06.2012 28.11.2012          344.000,00 TL
198 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI TAŞKIRAN KÖYÜ PARKETAŞI 27.09.2010 27.11.2010          139.000,00 TL
199 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI TAŞKIRAN KÖYÜ BETON YOL 27.06.2006 27.09.2006            95.302,00 TL
200 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI TEKKALE KÖYÜ KÖPRÜ 04.04.2011 04.07.2011            45.000,00 TL
201 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI TEKKALE KÖYÜ SAN.-BETON 27.01.2011 27.03.2011            63.000,00 TL
202 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI TEKKALE KÖYÜ YOL 13.10.2010 28.11.2010            95.000,00 TL
203 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI TEKKALE KÖYÜ KÖPRÜ 22.09.2010 22.11.2010            57.300,00 TL
204 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI TEKKALE KÖYÜ SANAT YAPISI 03.06.2010 03.08.2010  
205 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI TEKKALE KÖYÜ SANAT YAPISI 21.05.2009 21.07.2009            52.000,00 TL
206 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI TEKKALE KÖYÜ TAŞ.D.İNŞ. 05.07.2008 20.08.2008            28.000,00 TL
207 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI TEKKALE KÖYÜ İÇME SUYU 28.05.2007 28.08.2007          113.000,00 TL
208 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI TEKKALE KÖYÜ HAM YOL 17.07.2006 17.10.2006            42.000,00 TL
209 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI TEKKALE KÖYÜ BETON YOL 17.07.2006 17.10.2006            80.000,00 TL
210 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YAĞCILAR KÖYÜ PARKETAŞI 14.01.2011 14.03.2011            69.000,00 TL
211 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YAĞCILAR KÖYÜ SANAT YAPISI 27.08.2010 27.10.2010            24.000,00 TL
212 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YAĞCILAR KÖYÜ İÇME SUYU 07.06.2007 07.10.2007            95.000,00 TL
213 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YAMAÇÜSTÜ KÖYÜ KÖPRÜ 27.08.2010 27.10.2010            95.000,00 TL
214 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YAMAÇÜSTÜ KÖYÜ BETON YOL 17.05.2010 27.07.2010            64.000,00 TL
215 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YAMAÇÜSTÜ KÖYÜ HAM YOL 28.07.2008 28.11.2008          260.000,00 TL
216 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YAMAÇÜSTÜ KÖYÜ MENFEZ TAŞ D. 10.08.2007 10.11.2007            36.000,00 TL
217 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YAMAÇÜSTÜ KÖYÜ HAM YOL 24.03.2007 24.06.2007          122.590,00 TL
218 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YAMAÇÜSTÜ KÖYÜ İÇME SUYU 21.08.2006 21.11.2006            97.170,00 TL
219 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YAMAÇÜSTÜ -SÜTLÜCE … BAKIM ONARIM 28.10.2010 08.01.2011          192.000,00 TL
220 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YAMAÇÜSTÜ -SÜTLÜCE … BETON YOL 07.09.2010 17.11.2010            28.000,00 TL
221 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YARBAŞI KÖYÜ HAM YOL 10.05.2010 20.06.2010            16.000,00 TL
222 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YARBAŞI KÖYÜ İÇME SUYU 27.06.2006 27.09.2006          110.000,00 TL
223 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YAYLALAR KÖYÜ SANAT YAPISI 09.07.2012 09.10.2012            89.000,00 TL
224 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YAYLALAR KÖYÜ HAM YOL 25.04.2011 25.08.2011          187.000,00 TL
225 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YAYLALAR KÖYÜ SAN.-İÇME SUYU 25.04.2011 25.07.2011          120.000,00 TL
226 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YAYLALAR KÖYÜ HAM YOL 27.08.2010 08.11.2010          187.000,00 TL
227 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YAYLALAR KÖYÜ BETON YOL 23.08.2010 23.10.2010          104.000,00 TL
228 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YAYLALAR KÖYÜ HAM YOL 01.07.2008 01.10.2008            98.000,00 TL
229 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YAYLALAR KÖYÜ YOL BAKIM ON. 17.06.2006 17.09.2008            70.504,00 TL
230 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YAYLALAR-ALTIPARMAK KÖYLERİ SANAT YAPISI 30.06.2010 30.09.2010            70.000,00 TL
231 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YENİKÖY KÖYÜ HAM YOL 25.04.2011 25.07.2011          130.000,00 TL
232 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YOKUŞLU KÖYÜ  SAN.-HAM YOL 18.05.2011 18.08.2011          124.000,00 TL
233 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YOKUŞLU KÖYÜ  HAM YOL 19.05.2010 19.07.2010            77.000,00 TL
234 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YOKUŞLU KÖYÜ  HAM YOL 27.04.2009 27.08.2009          127.000,00 TL
235 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YOKUŞLU KÖYÜ  İÇME SUYU 21.08.2006 21.11.2006            48.000,00 TL
236 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YUSUFELİ KÖYLERİ YOL BAKIM ON. 24.07.2012 24.08.2012            45.000,00 TL
237 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YÜKSEKOBA KÖYÜ İÇME SUYU 10.05.2010 10.07.2010            45.800,00 TL
238 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YÜKSEKOBA KÖYÜ İÇME SUYU 21.08.2006 21.11.2006            34.000,00 TL
239 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YÜNCÜLER KÖYÜ HAM YOL 25.04.2011 25.07.2011          126.000,00 TL
240 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YÜNCÜLER KÖYÜ HAM YOL 01.07.2008 01.10.2008            57.000,00 TL
241 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YÜNCÜLER KÖYÜ BETON YOL 14.08.2006 14.11.2006            58.500,00 TL
242 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YÜNCÜLER KÖYÜ HAM YOL 22.05.2006 22.08.2006            39.544,00 TL
243 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI YÜNCÜLER KÖYÜ İÇME SUYU 28.04.2006 28.07.2006            71.750,00 TL
244 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ZEYTİNCİK KÖYÜ HAM YOL 27.01.2011 27.03.2011            97.000,00 TL
245 KÖYLERE HİZMET GÖT. BİR. BAŞKANLIĞI ZEYTİNCİK KÖYÜ HAM YOL 18.02.2008 18.07.2008          300.000,00 T