MAHMUT ÖZTÜRK
İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ
 
 
    01/04/1969 tarihinde Yusufeli İlçesi Yüncüler Köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde orta öğrenimini Yusufeli İmam-Hatip Lisesi'nde başlayıp Rize İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. 1992 yılında Yusufeli Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünde din görevlisi olarak göreve başladı. Makam eğitimi almış olan ÖZTÜRK ilçede din görevlilerine ezan ve makam hocalığı yaptı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan ÖZTÜRK 2007 Yılı'nda kurumlar arası nakil yoluyla Yusufeli Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi'nde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak yeni görevine atandı.
    2008 Yılı'ndan itibaren İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nü vekaleten yürüttü. 2008 Yılı'nda Yusufeli Kaymakamlığı Kaynak Araştırma ve Proje Koordinasyon Birimi'nde görevlendirildi. Buradaki görevine Proje Koordinasyon Birim Başkanı olarak devam etmektedir. 2010 Yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavını kazanarak Uzman Kadrosuna atanan ÖZTÜRK, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Mahalli İdareler ve Şehircilik Bölümü'nde Mastır yaparak Mahalli İdareler ve Şehircilik Uzmanı Ünvanını aldı. 19/07/2012 Tarihi'nde İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne asaleten atanmış olup halen bu görevine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
 
 
 
YUSUFELİ İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Köy Yerleşik Alan Sınır Haritası
Başvuru dilekçesi
30 gün
2
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi
(
 2.ve 3. Sınıf Gayrisıhhi Müessese  Ruhsatı Verilmesi )
1- Başvuru formu
2- Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti,şirket ise ticaret sicil gazetesi,imza sirküleri ve
  oda kayıt belgesi,tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontrat’osu
3- İşletmenin yerini gösteren Bayındırlıktan tasdikli vaziyet planı
  
4- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları
5- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
 
6- ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi
7- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
8- Sorumlu müdür sözleşmesi
9- Emisyon İzni
  
10- Geçiş Yolu izin belgesi 
11- Deşarj İzni  
12- İşletme Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından   alınacak)
13- Yapı kullanma izin Belgesi
14- Tabip sözleşmesi (Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri için)
 
15- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi
1 gün
3
Sıhhi Müesseselere Ruhsat Verilmesi
1- Başvuru beyan formu
2- İkametgah
3- Gerçek ve/veya Tüzel Kişiliğe Ait Evraklar
4- Vaziyet planı veya kroki
5- Oda kayıt belgesi
6- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi
7- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise izin belgesi
8- Ustalık belgesi
9- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu
7 gün
4
Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yerleri Ruhsatlarının Verilmesi
1- Başvuru beyan formu
2- İkametgah
3- Gerçek ve/veya Tüzel Kişiliğe Ait Evraklar
4- Vaziyet planı veya kroki
5- Oda kayıt belgesi
6- Kat mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi
7- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise izin belgesi
8- Ustalık belgesi
9- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu
10-
  Gerekirse Mesul Müdür Sözleşmesi
1 gün
5
I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsatı
1- Müracaat formu, 
2- Harita, 
3- Mülkiyet durum belgesi,
4- Adres bildirim taahhütnamesi
30 gün
6
Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları yol, köprü, gölet, liman, baraj gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddeleri üretim izini verilmesi
1- Talep yazısı, 
2- Kamu Kurum  ve Kuruluşlarının yapı hammaddesi talep formu
30 gün
7
Belediye Sınırları Dışında Numarataj Hizmetleri
1- Talep yazısı 
2- Tapu Kaydı 
3- Kaymakamlık üstyazısı 
4- Adres beyan formu 
5- Komisyon tutanağı
1 gün
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
1.Müracaat Yeri:   Müracaat Yeri:                                                                         
İsim    : Mahmut ÖZTÜRK                                   İsim          :Ahmet ALTUN
Unvan : İlçe Özel İdare Müdürü                       Unvan      :Kaymakam                         
Adres         :İlçe Özel İdare Müdürlüğü              Adres      :Yusufeli Kaymakamlığı                                     
Tel             : 466 811 20 20                                   Tel            :466 811 22 12                                               
Faks          : 466 811 20 78                                  Faks          :466 811 20 78                                                
E-Posta     : hungamek1@hotmail.com              E-Posta   :