NÜFUS MÜDÜRÜ 
 
İBRAHİM ALKAN
 
 
 
 
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
VATANDAŞA VERİLEN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ)
1
DOĞUM
1- Doğumları ana, baba, vasi veya kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar bildirerek nüfus kütüğüne kaydettirmekle yükümlüdür.
2- Çocuk yazdırmak için hangi belgeler gerekir?
Doğum olayı nüfus memuruna sözlü olarak bildirilir. Bildirim sırasında çocuğun baba ve anasının nüfus cüzdanı ile varsa doğuma ait resmi belge ve raporlar memura verilir.
3- Çocuk doğum tarihinden itibaren ne kadar sürede kütüklere kayıt ettirilmelidir?
Her doğum olayının, doğumun olduğu tarihten başlayarak yurt içindeotuz gün içinde nüfus memuruna, yurt dışında atmış gün içinde başkonsolosluklara bildirilmesi zorunludur.
4- Çocuğum evde doğdu ve doğum raporu yok. Ne yapmam gerekiyor?
Sözlü olarak bildirimde bulunulması gerekir.
5- Çocuğumun dini alanının boş olmasını istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 341 inci maddesi gereğince çocuğun dini eğitimini belirleme hakkı ana ve babaya ait olduğundan, anne ve babanın bu yönde tasarrufta bulunmaları halinde çocuğun dini sütunu boş bırakılır.
6- Yurtdışında doğan çocuğumu nüfus kütüklerine tescil ettirmek için ne yapmam gerekiyor?
Yurt dışında en yakın Türk Başkonsolosluklarına, yurt içinde nüfus idarelerine başvurmaları gerekir.
7- Yedi (7) yaşını geçen çocuğumu nüfus kütüklerine nasıl tescil ettirebilirim?
Altı yaşından büyük (72 ay + 1 gün) ve on sekiz yaşından küçük (216 ay) çocuklara ait bildirim yapılırken yaş tespiti için çocuğun bildirim yapılan nüfus idaresine getirilmesi zorunludur.
10 DAKİKA
2
T.C. KİMLİK TARTI
Kimlik kartı almak için 15 yaşını tamamlayanların, yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere şahsen başvuruda bulunması gerekiyor. Bunun için vatandaşlarımız en yakın nüfus müdürlüğüne müracaat edebileceği gibi, herhangi bir nüfus müdürlüğüne de başvurabilecektir.Başvuru için İlçe Nüfus Müdürlüğüne doğrudan gidilebilecektir.  Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içerinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin olması yeterli olacaktır.15 yaşını tamamlamayan çocuklar için veli veya vasileri başvuruda bulunabilecek olup, talep edilmediği sürece 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğrafa yer verilmeyecektir.
 
10 DAKİKA
3
MAVİ KART
Yabancı Kimlik Kartı, Pasaport  veya Eski  Mavi Kart  ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf
7 DAKİKA
4
ADRES BEYANI
Kişilerin yerleşim yeri (ikamet) ve diğer adreslerini yazılı olarak bildirmeleri esastır. Bu bildirimler şahsen;
  • İlçe nüfus müdürlüklerine
  • Dış temsilciliklere
  • Adrese dayalı hizmet alınacak kuruma
20 iş günü içinde yapılır. Bildirme işlemi posta (kargo ve iadeli taahhütlü mektup) veya elektronik ortamla yapılabilir.
(Adrese dayalı hizmet veren kurumlar kendilerine yapılan bildirimleri 10 iş günü içerisinde bulundukları yerin İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderirler.)
Adres beyanında bulunabilmek için;
-Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon faturası veya Abonelik sözleşmesi, Tapu kaydı ve Noter Tasdikli Kira sözleşmesi gibi belgelerden biri ibraz edilecek.
5-10 DAKİKA
5
YERLEŞİM YERİ BELGESİ
Kişinin kimliğini kanıtlayacak belgeler (Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, kurum kimlik kartı, Aile Cüzdanı vb.) ile kendisinin, velayeti kendisinde olan küçük çocuklarının ve aynı yerleşim yerinde ikamet eden aile fertlerinin yerleşim yeri belgesini alabilir.
2 DAKİKA
6
NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
1- Nüfus kayıt örneği verilmesi;
Nüfus kayıt örneği, istenme nedeni ve hangi amaçla kullanılacağının belirtildiği yazılı istek olmadan verilemez. Ancak kişinin kimliğini kanıtlayan resmi bir belge ile şahsen başvurması halinde yazılı müracaat aranmaz.
2- Kimler nüfus kayıt örneklerini alabilir;
Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.
2 DAKİKA
7
EVLENME
Yetkili makamlarca düzenlenmiş 2 adet evlenme bildirimi.
5 DAKİKA
8
BOŞANMA
Mahkemece verilmiş 2 suret kesinleşmiş karar örneği.
7 DAKİKA
9
KAYIT DÜZELTME
Mahkemece verilmiş 2 suret kesinleşmiş karar örneği.
10 DAKİKA
10
ÖLÜM
Yetkili makamlarca düzenlenmiş 2 adet ölüm bildirimi
5 DAKİKA
11
TANIMA
Evlilik dışında doğan çocuklar annesinin bekarlık hanesine annesinin bekarlık soyadıyla annenin bildireceği baba adıyla yazılmaktadır. Bu çocuklar babaları tarafından tanındıkları veya babalık hükmü kararı alınması halinde, bu çocuklar baba hanesine baba soyadıyla taşınmakta anne haneleri ile soy bağı kurulmaktadır.
Evlilik dışında doğan çocukların baba hanesine tescil edilebilmesi için tanınması ya da babalık hükmü kararının alınması gerekmektedir.
20 DAKİKA
12
EVLAT EDİNME
Yetkili mahkeme olan asliye hukuk mahkemesinden evlat edinme kararı alınması gereklidir.
 
25 DAKİKA
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri     : Yusufeli İlçe Nüfus Müdürlüğü                              İkinci Müracaat Yeri            : Yusufeli Kaymakamlığı
Adı-Soyadı                 : İbrahim ALKAN                                        Adı-Soyadı                             : Ahmet ALTUN
Unvanı                                   : Nüfus Müdürü                                                        Unvanı                                               : Kaymakam
Adres                          : Merkez Mah. İnönü Cad. Hükümet Konağı            Adres                                          : Merkez Mah. İnönü Cad. Hükümet Konağı           
                                        Kat:2 Yusufeli/ARTVİN                                                                                                Kat:2 Yusufeli/ARTVİN
Tel                              : 0466 811 20 61                                                       Tel                                          : 0466 811 22 12
Faks                            : 0466 811 20 61                                                       Faks                                       : 0466 811 20 78
E-Posta                       : yusufeli08@nvi.gov.tr                                             E-Posta          : yusufeli@artvin.gov.tr