İlçe Merkezi, Çoruh Nehri ve Barhal Çayı’nın birleştiği bir vadide kurulmuş olup doğusundaErzurum’un Olur ve Oltu, güneyinde Erzurum’un Tortum, Uzundere ve İspir, batısında Rize’nin Çamlıhemşin ve Ardeşen, kuzeyinde Arhavi, Murgul İlçeleri ve Artvin yer alır. Denizden yüksekliği 560 m olup dağ yamaçlarındaki yerleşim yerleri ve tarımsal alanlardaki rakım 2000 m’ yi geçmektedir. Yüzölçümü 2,327 km2’dir. İlçenin yüzey şekillerini genellikle doğu batı doğrultusunda uzanan dağlarla,bu dağları birbirinden ayıran vadiler meydana getirir. Yusufeli coğrafi konum itibariyle çok engebeli, dağlık bir alana sahiptir. Aynı zamanda Kaçkar Dağları’nın güneybatı bölümünde bulunur. Kaçkar Dağları biyolojik çeşitlilik ve iklim açısından dünyanın en önemli 25 yerinden biridir. (İnternet Kaynakları)
             Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün 2010 Yılı turist hareketleri verilerine göre ilçeye gelen turist sayısı 27,349’dur.Yusufeli İlçesi nehir, dağ, yayla, av ve inanç turizmi yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. İlçe bu özellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Turizm Bakanlığı’nın turizmin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında yaptığı çalışmalar, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde yukarıda anlatılan turizm çeşitliliğini ön plana çıkarmıştır. Bunlardan özellikle dağ ve yayla turizmi Yüncüler Köyü’nde önemli bir potansiyele sahiptir.
     Yöredeki rotalar arasında görselliği en iyi olan Yusufeli Yüncüler Köyü – Kaçkar Dağları trekking rotasıdır.
 
   Proje ile tanıtımı yapılan bu rotadan en kısa sürede zirve yapılarak farklı translara (Kaçkar Dağları zirvesinden Yusufeli Altıparmak Köyü, Rize Çamlıhemşin, Erzurum-İspir) ulaşmak mümkündür. Bütün bu özelliklere rağmen Yüncüler Köyü’nde turizm potansiyeli harekete geçirilmemiştir. Turizme hizmet edecek hazır durumda pansiyon yoktur. Tanıtımı yapılması planlanan trekking rotası kısmen tahrip                                                                                                                           
olmuştur. WC, çeşme, dinlenme yerleri mevcut değildir. Mevcut potansiyel harekete geçirildiği takdirde bölge  ve yöremizde turizme bağlı yatırımların önü açılacaktır. Proje vasıtasıyla Yüncüler Köyü’nde kaba inşaat halinde bulunan bina pansiyon hizmeti verebilecek hale getirilecektir. Alternatif güzergâh olarak  tanıtılacak yol kısmen onarılacaktır. Yol güzergâhında dinlenme yerleri ve ihtiyaç giderme noktaları yapılacaktır.
Proje kapsamında bölge ve yöremizdeki turizm işletmecileri ile rehberlere Yüncüler Köyü- Kaçkar Dağları alternatif trekking rotası tanıtılacaktır. Genellikle il ve ilçe dışında yapılan turistik amaçlı gezileri Yüncüler Köyü’ne yönlendirerek, bölge halkının öncelikle kendi yöresini tanıması çevresinde ilçe ve köylerin ekonomisine katkı sağlayacaktır.
  Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında yalnızca bölge halkı veya bölgenin kamu çalışanları ile yayla turizmi hedeflerinin yakalanması mümkün değildir. Bu durum göz önüne alındığında ‘’tanıtım =turizm’’ ilkesinden hareketle geniş katılımlı bir tanıtım hamlesi başlatmak, toplumda bir sinerji oluşturmak ve bunu sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmek ilçemizin turizm alanındaki gelişmesinin yolunu açacak önemli bir adımdır.
Projenin uygulanmasıyla; yaz aylarında İlçemiz ve Yüncüler Köyü’nü ziyaret eden yerli ve yabancı turistler bu proje amacı doğrultusunda turizm potansiyeli hakkında bilgilendirilmiş ve turizmin alt yapısı hazırlanmış olacaktır. Proje amaçları doğrultusunda köylere gelen turistlerin karşılanması, davranış kuralları, sosyal ilişkiler, iletişim, yönlendirme, rehberlik etme konularında köy sakinlerinin bilgilenmeleri, yayla turizmi bilincine ivme kazandıracaktır.
 
 
 
                        Projenin Süresi; 9 Ay
 
Projenin Amaçları;
Genel Amaç; Doğu Karadeniz Bölgesinin turizm potansiyelini harekete geçirmek.
Özel Amaç; Proje kapsamında dağ- doğa potansiyelinin planlı bir yaklaşımla turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi; böylece turizm tür ve aktivitelerinin zenginleştirilerek arz kapasitesinin geliştirilmesi, alternatif turizm alanlarının, korunma kullanma, dengesi içerisinde hizmete sunulması, tanıtılması, turizm ekonomik ve sosyal katkılarından yöre halkının yararlandırılması amaçlanmaktadır.
 
                        Proje vasıtasıyla yayla turizmi, alternatif trekking rotaları, trans geçişleri, turizm çeşitliliği potansiyelinin harekete geçirilmesi, sağlıklı ve sürdürülebilir çevre ve iyileştirilmiş alt yapı hedeflenmektedir.
Yüncüler Köyü’nün yayla ve dağ turizmi ile alternatif trekking rotasını tanıtmak, mevcut karkas binayı pozisyon olarak hizmet verecek duruma getirmek, güzergah değiştirmeden trans imkanları sunmak, turistlerin daha uzun süre kalmalarını sağlayarak yörenin turizm potansiyelini harekete geçirmek, özel amacımızdır.
 
   
 
 
Hedef Gruplar;          -Yüncüler Köyü Halkı,
                                                 -Bölge ve yöredeki otel ve pansiyon işletmecileri,
                                                      -Yerel rehberler,
                                                 -Yerli ve yabancı turistler,
Nihai Yararlanıcılar; -Bölge ve yöredeki otel ve pansiyon işletmecileri,
                                                  -Yusufeli Halkı
                                                  -Yöreyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler
                                                  -Doğu Karadeniz Bölgesi Halkı
 
 
 
 
Beklenen Sonuçlar;
1-Yüncüler Köyü’nde alternatif yayla turizmi ve trekking rotası oluşturulması,
2-Köy Halkı, turizmin kalkınmadaki önemi ve iletişim konularında bilgilendirilmesi,
3-Yeterli ve güvenli alt yapı hizmetleri sunulması,
4-Atvin-Yusufeli-Kaçkar Dağları zirvesinden, Erzurum-Rize-Altıparmak-Yusufeli arasında trans imkânları tanıtıldı.
 
 
 
5-Erzurum-Yusufeli-Rize hattında bulunan ve Yüncüler Köyü’nden geçmekte olan ‘’Tarihi İpek Yolu’’ tanıtıldı.
               6-Yüncüler Köyü’ne turizm tesisi kazandırıldı.