.
Apostil Tasdiki ve Normal Tasdik İşleminde İstenilen Belgeler
 
  • Tasdik Edilecek Resmi Belge
  • Belgeyi Getiren Kişinin, üzerinde T.C. Kimlik Numarası yer alan kimliği
  • Belgeyi Getiren Kişi, yabancı uyruklu ise pasaportu veya ikamet tezkeresi
  • Şirketler veya vize firmaları tarafından farklı kişilere ait belgeler getirilmesi halinde, şirketin antetli kağıdına düzenlenmiş ve kişilerin isimlerinin yer aldığı liste.
 
Apostil Nedir ?
  
 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonu’nda alınan karar uyarınca düzenlenene tasdiktir. Bütün ülkelerde şekli, içeriği aynıdır.
 
    Amacı anılan konvansiyona imza atan ülkeler arasında işlemleri hızlandırmak amacıyla, ilgili ülkede tasdik edilmiş bir belge için genel ve kolayca anlaşılır ortak tasdik belirlemektir. Bu tasdik aslen metne şamil olmamakla birlikte metnin üzerindeki tasdik kurumunun (genelde noter) tasdik yetkisini haiz olduğunu ispat etmektedir. Bu şekilde karşı ülkeye gönderilen belgedeki apostil aslında “bu belge geldiği ülkede usulüne uygun onay kurumlarınca onaylanmıştır” demenin resmi yoludur. 
 
    Türkiye’de apostil yetkisi 2002 yılından beri kaymakamlıklarda ücret alınmaksızın yapılmaktadır
 
    Devletler, resmi iş ve işlemlerinde her şeyden önce kendi yasalarına göre kurulmuş dairelerin düzenleyecekleri belgelere itibar ederler. Bir devlet yetkili makamınca düzenlenmiş olan resmi belge temel olarak bir başka devlet için herhangi bir sıfat ve değer taşımaz. Temel kabul ve varsayım budur.
 
    Ancak, bazı koşullar gerçekleştiğinde bir devletin yetkili makamı tarafından düzenlenmiş olan resmi belge başka bir devlet tarafından da resmi belge olarak kabul edilebilir
 
    Bu hususta Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel kabulü, yabancı devlet makamlarınca düzenlenmiş olan resmi belgenin ancak o yerdeki diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından tasdik edilmesi halinde Türkiye’de de geçerli resmi belge olarak kabul edileceği yönündedir.
 
    Elinde yabancı bir devlet makamı tarafından düzenlenmiş bir resmi belge olan kişinin bu resmi belgeyi Türkiye’de resmi belge olarak işleme koyması için temel olarak yapması gereken şey, o yerdeki diplomasi veya konsolosluk memurlarına onaylatmasından ibarettir. Ancak bu yol oldukça zor ve zahmetli birtakım prosedürlerin işletilmesini gerektirmektedir. Bu yola “Tasdik Mecburiyeti” de denilmektedir.
 
    Apostil Şerhi ise, bu tasdik mecburiyetinin ortadan kaldırılması ve basitleştirilmesi işleminden başka bir şey değildir aslına bakılırsa. Yani, yabancı bir devlet makamı tarafından düzenlenmiş resmi belge yine aynı yabancı devletin yetkili makamınca verilmiş “Apostil Şerhi”ni taşıdığı takdirde “Tasdik Mecburiyetinden” muaf olacaktır.
 
    Sözleşme ile bir akit devletin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer bir akit devletin ülkesinde ibraz edilecek olan resmi belgelerin diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından onaylanması zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır. Sözleşmeye taraf devletler yazımızın sonunda yer almaktadır.
 
    Sözleşmede taraf devletlerin birinin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer taraf ülkesinde kullanılacak olan şu belgeler resmi belge olarak nitelendirilmiştir;
 
    Savcı, zabıt kâtibi veya adliye memuru tarafından verilmiş olan belgeler de dâhil olmak üzere, devletin bir yargı organına veya mahkemesine bağlı bir makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgeler :

    İdari belgeler, Noter senetleri, Kişilerce özel sıfatlarla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup, belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzalarının doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki gibi resmi beyanlar.
 
    Türkiye için tasdik şerhini (Apostil) vermekle yetkili Türk Makamları; idari belgeler için valilikler ve kaymakamlıklar (Nüfusu 50.000 den fazla), adli belgeler için ise ağır ceza mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki adli yargı adalet komisyonu başkanlıkları olarak tespit edilmiştir.
 
    Apostil şerhi, yetkili makam tarafından Sözleşmeye ekli örneğe uygun olarak, bizzat belgenin veya buna eklenecek kağıdın üzerine konulacaktır. Bu, tasdik şerhini koyan makamın resmi dilinde veya ikinci bir dilde yazılabilecektir. Ancak tasdik şerhinin “Apostille Convention de La Haye Du 5 Octobre 1961″ başlığının Fransızca olarak belirtilmesi zorunludur. Tasdik şerhi, sözleşmede yer alan örneğine uygun olarak en az dokuz santimetre kenarlı kare biçiminde hazırlanmalı ve bizzat belgenin veya buna eklenecek bir kâğıdın üzerine konulmalıdır.

    Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf devletler şunlardır:
 
    ABD, İsrail, Tonga, Almanya, İsveç, Trinidad ve Tobago, Andora, İsviçre, Türkiye, Antigua, İtalya, Ukrayna, Arjantin, İzlanda, Venezuela, Arnavutluk, Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya, Karadağ, Yunanistan, Avusturya, Kazakistan, Azerbaycan, Kolombiya, Bahamalar, Kuzey İrlanda, Barbados, Lesotho, Barbuda, Letonya, Belarus, Liberya, Belçika, Lihtenştayn, Belize, Litvanya, Birleşik Krallık (İngiltere), Lüksemburg, Bosna-Hersek, Macaristan, Bostvana, Makedonya, Brunei Sultanlığı, Malavi, Bulgaristan, Malta, Cook Adaları, Marshall Adaları, Çek Cumhuriyeti, Mauritius, Çin Halk Cumhuriyeti, Meksika, Hong Kong ve Makou, Moldova, Danimarka, Monako, Dominik, Namibya, Ekvador, Niue, El Salvador, Norveç, Ermenistan, Panama, Estonya, Polonya, Fiji, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Fransa, Rusya Federasyonu, Grenada, Saint Kitts ve Nevis, Grenadines, Saint Lucia, Güney Afrika, Saint Vincent, Güney Kore, Samoa, Gürcistan, San Marino, Hırvatistan, Seyşeller, Hindistan, Sırbistan, Hollanda, Slovakya, Honduras, Slovenya, İrlanda, Surinam, İspanya, Svaziland.