2013 YILI İÇERİSİNDE YUSUFELİ İLÇESİNDE YAPILACAK OLAN YAYLA ŞENLİKLERİ VE FESTİVALLERLE İLGİLİ KARARDIR


 

KARAR TARİHİ    : 22/02/2013

KARAR N0           : 2013/01

           

           

09.05.2001 tarih ve 209 sayılı Valilik Makamının onayları ile yürürlüğe konulan Artvin İli Yayla Şenlikleri ve Festivalleri Uygulama Yönergesi gereğince İlçede görevli Uygulama Komitesi İlçe Kaymakamı Cumhur DURAN Başkanlığında aşağıda isim ve unvanları yazılı üyelerin iştiraki ile 22.02.2013 Cuma günü saat 13.00’da Kaymakamlık Toplantı Salonunda toplanarak Festival ve Şenlik yapmak isteyen kurum ve kuruluşların müracaatları değerlendirilerek aşağıda sıralanan kararları almıştır. Buna göre;

            Festival, Şenlik ve Etkinliklerin takvimi ile ilgili olarak aşağıdaki tarihler belirlenmiştir.

 

            1-Yusufeli Sarıgöl Yardımlaşma, Geliştirme ve Dayanışma Derneği Başkanlığı tarafından Dutluk mevkiinde düzenlenecek boğa güreşlerinin 13-14 Nisan 2013 günlerinde yapılması, festival süresince güvenlik tedbirlerinin alınması için tertip komitesi tarafından saha güvenliğini sağlamak üzere özel güvenlik bulundurularak yeterli sayıda personel görevlendirilmesi, saha içerisinde ve saha dışarısında bir olayın meydana gelmesi durumunda kolluk güçleri tarafından derhal olaya müdahale edilmesi, Tertip komitesinin görevlendirmiş olduğu sivil personelin adli olaya müdahale etmemesi,

 

            2-Yusufeli Derekapı mevkiinde Boğa güreşlerini Yusufeli Kaymakamlığı ve Yusufeli Belediye Başkanlığı Koordinasyonunda, Yusufeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği, Yusufeli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşlerini ve Boğalarını Tanıtma ve Geliştirme Derneği tarafından 27-28 Nisan 2013 tarihlerinde yapılmasına,  festival süresince güvenlik tedbirlerinin alınması için tertip komitesi tarafından saha güvenliğini sağlamak üzere özel güvenlik bulundurularak yeterli sayıda personel görevlendirilmesi, saha içerisinde ve saha dışarısında bir olayın meydana gelmesi durumunda kolluk güçleri tarafından derhal olaya müdahale edilmesi, Tertip komitesinin görevlendirmiş olduğu sivil personelin adli olaya müdahale etmemesi, festival giderleri düşüldükten sonra kalan miktarın Halitpaşa İlköğretim Okulu Toplantı Salonunun bakım onarımı için kullanılmasına,

           

3-Kılıçkaya Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanlığı tarafından Marant mevkiinde düzenlenecek Karakucak ve Boğa Güreşleri Festivalinin 25-26 Mayıs 2013 günleri yapılması, festival süresince güvenlik tedbirlerinin alınması için tertip komitesi tarafından saha güvenliğini sağlamak için özel güvenlik bulundurularak yeterli sayıda personel görevlendirilmesi, saha içerisinde ve saha dışarısında bir olayın meydana gelmesi durumunda kolluk güçleri tarafından derhal olaya müdahale edilmesi, Tertip komitesinin görevlendirmiş olduğu sivil personelin adli olaya müdahale etmemesi,

 

   4-Demirköy Köyü Muhtarlığı tarafından Çalıklıdüzü festivalinin 29-30 Haziran 2013 günlerinde yapılması,

 

            5-Dokumacılar Köyü Muhtarlığı tarafından Recepoğlu Yayla Şenliklerinin 29-30 Haziran 2013 günlerinde yapılması, 

 

            6-Narlık Köyü Muhtarlığı tarafından Ziyaret mevkiinde dostluk festivalinin 29-30 Haziran 2013 günlerinde yapılması,

 

            7-Yüncüler Köyü Muhtarlığı tarafından Ada Yayla Şenliklerinin Ada mezra mevkiinde 06-07 Temmuz 2013 tarihleri arasında yapılması,

 

 8-Erenköy Köyü Muhtarlığı ve Erenköy Köyünü Güzelleştirme, Yaşatma ve Kültür Varlıklarını Koruma Derneği tarafından Pancar dağı şenliklerinin 10-11 Ağustos 2013 günleri arasında yapılması,

 

9-Pamukçular Köyü Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen Niyort yayla şenliklerinin 10-11 Ağustos 2013 günlerinde yapılması, 

 

10-Çevreli Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenen Çamlıbel Yayla Şenliklerinin 09-10-11 Ağustos 2013 günlerinde yapılması, festival süresince güvenlik tedbirlerinin alınması için tertip komitesi tarafından saha güvenliğini sağlamak için özel güvenlik bulundurularak yeterli sayıda personel görevlendirilmesi, saha içerisinde ve saha dışarısında bir olayın meydana gelmesi durumunda kolluk güçleri tarafından derhal olaya müdahale edilmesi, Tertip komitesinin görevlendirmiş olduğu sivil personelin adli olaya müdahale etmemesi,

 

11-Alanbaşı Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenen Harguvar Yaylası Şenliklerinin 10-11 Ağustos 2013 günlerinde yapılması,

            

       12-Kılıçkaya Kültür Turizm ve Kalkındırma Derneği tarafından Aros Yaylasında düzenlenecek olan Aros Yayla Festivalinin 16-17-18 Ağustos 2013 günlerinde yapılması, festival süresince güvenlik tedbirlerinin alınması için tertip komitesi tarafından saha güvenliğini sağlamak için özel güvenlik bulundurularak yeterli sayıda personel görevlendirilmesi, saha içerisinde ve saha dışarısında bir olayın meydana gelmesi durumunda kolluk güçleri tarafından derhal olaya müdahale edilmesi, Tertip komitesinin görevlendirmiş olduğu sivil personelin adli olaya müdahale etmemesi,

 

13-Tekkale Köyü Muhtarlığı tarafından Bölükbaşı mevkiinde düzenlenecek Yayla Göçü ve Karakucak Güreş Festivalinin 16-17-18 Ağustos 2013 günlerinde yapılması, festival süresince güvenlik tedbirlerinin alınması için tertip komitesi tarafından saha güvenliğini sağlamak için özel güvenlik bulundurularak yeterli sayıda personel görevlendirilmesi, saha içerisinde ve saha dışarısında bir olayın meydana gelmesi durumunda kolluk güçleri tarafından derhal olaya müdahale edilmesi, Tertip komitesinin görevlendirmiş olduğu sivil personelin adli olaya müdahale etmemesi,

 

    14-Yarbaşı Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenecek Soğukpınar Yayla şenliklerinin 17-18 Ağustos 2013 günlerinde yapılması,

 

       15-Demirkent Köyü Muhtarlığı tarafından Belkaşet mevkiinde düzenlenecek Yayla şenliklerinin 17-18 Ağustos 2013 günlerinde yapılması,

 

       16- Yusufeli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından Geleneksel Yusufeli Karakucak Güreş Festivalinin, 19-20 Ekim 2013 tarihlerinde yapılması, festival süresince güvenlik tedbirlerinin alınması için tertip komitesi tarafından saha güvenliğini sağlamak için özel güvenlik bulundurularak yeterli sayıda personel görevlendirilmesi, saha içerisinde ve saha dışarısında bir olayın meydana gelmesi durumunda kolluk güçleri tarafından derhal olaya müdahale edilmesi, Tertip komitesinin görevlendirmiş olduğu sivil personelin adli olaya müdahale etmemesi,

           

17-Şenlik ve etkinliklerde Karakucak Güreşleri düzenleyecek kurum ve kuruluşlar en geç 15 gün öncesinden Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne müracaat ederek Güreş Federasyonu Başkanlığından gerekli güreş izin ve onayını alacaklardır.

 

20-Etkinlikler en az 3 kişiden oluşacak Tertip Komitelerince yapılacak ve tertip komiteleri Uygulama Komitelerine karşı sorumlu olacak, Tertip Komiteleri festival tarihinden en az 15 gün öncesinden Kaymakamlık Makamına müracaat ederek gerekli resmi işlemleri tamamlayacaklardır.

 

            21-Festival alanına festivalden önce gidecek ve yapacakları faaliyetleri planlayacaklardır.

 

    22-Tertip komitesi pazarcı, seyyar satıcı ve basın mensuplarına güvenli yerler gösterecek ve bunları gelişi güzel yerleştirmeyeceklerdir.

 

      23-Boğa güreş alanı çitle, karakucak güreş sahası ise emniyet şeridi ile çevrilerek sporcu ve halkın emniyeti, tertip komitesince görevlendirilecek sivil personel tarafından sağlanacak ve bu görevli personelin isim listesi müracaat dilekçesinde belirtilecektir.

 

            24-Festival alanında her türlü alkollü içki satışı ve kullanımına izin verilmeyecektir.

 

            25-Festival alanında her türlü ateşli ve ateşsiz silahlar kontrol edilecek, silahla ateş edilmesi önlenecektir. Festival bölgesine getirilen ruhsatlı silahlar festival süresince kolluk güçleri tarafından emanete alınacaktır.

 

            25-Tertip komitesince araç kazalarına karşı gerekli tedbirler alınacak, gelişi güzel araç parkı yaptırılmayacaktır.

 

            26-Festival alanında yeterli haberleşme sistemi kurulacaktır.

 

               27-Adli bir olayın meydana gelmesi durumunda kolluk güçleri doğrudan olaya müdahale ederek tahkikatı yapacaklardır. Tertip komitesinin görevlendirmiş olduğu sivil personel adli olaya müdahale etmeyecektir.

 

            28-Festival alanında umumi ihtiyaçları karşılamak için seyyar helâ temini ve kurulması tertip komitesince sağlanacaktır.

 

            29-Vatandaşlara nazik davranılacak, insan hakları ihlal edilmeyecektir.

 

            30-Kamu görevlisi personel hiçbir suretle Mülki Makamdan izin almadan basın açıklaması yapmayacaktır.

 

            31-Tertip komitesi etkinliğin belli bir plan ve düzen içerisinde yürütülmesi için gerekli önlemleri alacaktır.

 

            32-Yapılacak bağışları Yardım Toplama Kanununa göre yapılacaktır. Seyir için kişilerden zorla para alınmayacak, bu husus etkinliğin düzenlendiği alanda duyurulacak ve etkinlik sonunda bir bilânço hazırlanarak 10 gün içerisinde Kaymakamlık Makamına sunulacaktır.

 

       33-Belirlenen hususlara riayet edilmemesi durumunda etkinlik uygulama komitesinin alacağı kararla ilgili kolluk kuvvetleri tarafından durdurulacaktır.

           

34-Festival esnasında hiçbir suretle siyası içerikli propaganda ve konuşma yapılmayacak ve yapılmasına müsaade edilmeyecektir.

           

35-Festival alanlarının festival öncesi ve festival sonrası temizliği, festival komiteleri tarafından yapılacaktır. Temizlik yapılmaması durumunda ilgililer hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümleri gereğince işlem yapılacaktır.

           

36-Festival yapılan alanlarda, çevreye zarar verilmemesi ve ağaç kesilmemesi için Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerekli önlemler alınacaktır.

           

37-Festival çerçevesinde yardım-bağış toplamak için, 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununa göre yardım toplanabilecektir.

           

38- 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununa aykırı olarak gerekli izin alınmadan yardım toplama teşebbüsünde bulunanlara, gerekli idari para cezası uygulanacak, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunulacaktır.

           

39-Yapılacak festivallerde, muhtemel çıkabilecek yangın ve yangın tehlikesi bulunan festival alanına, İlçemiz Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozöz görevlendirilecektir.

 

40-Yapılacak festivallerde, festival yapan kurum, kuruluş ve derneklerin festival süresince sağlık tedbirlerinin alınması için Yusufeli Devlet Hastanesi Baştabipliği ile irtibata geçerek festival ve şenlik günlerinde yeterli sayıda sağlık personeli görevlendirilmesi yapılacaktır.

 

41-Festival yapan kurum, kuruluş ve derneklerin festival süresince yöresel, kültürel ve folklorik etkinliklerinin sunulması için düzenlemeler yapılacaktır.  

 

          42-Alınan kararlara uyulmaması durumunda kolluk görevlilerince Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaları hususları karar altına alınarak, alınan bu karardan;

           

Yönergenin 7. maddesi gereğince kararın bir örneğinin Valilik Makamına sunulmasına,

 

            Artvin Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün 21.02.2005 tarihli ve 511 sayılı yazıları ekinde alınan “İl Hayvanları Koruma Kurulu Kararı” gereğince, yapılacak olan Geleneksel Boğa Güreşleri için İl Hayvan Hakları Koruma Kurulundan izin alınması amacıyla kararın bir örneğinin Orman ve Su işleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğüne gönderilmesine,

 

            Birer örneğinin ise Festival düzenleyen Muhtarlık, Dernek ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

            Birer örneğinin ise Festival düzenleyen Muhtarlık, Dernek ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine karar verilmiştir.

 

                              KOMİTE BAŞKANI                                       ÜYE                                                          ÜYE

 

                                Cumhur DURAN                                  Gürcan ORDU                                        Eyüp AYTEKİN

                                    Kaymakam                               İlçe Jandarma Komutan V.                            Belediye Başkanı 

 

 

                              ÜYE                                                  ÜYE                                                           ÜYE

 

                           Mustafa CANTÜRK                                 Rüstem ŞAHİN                                      İbrahim UYUMAZ

                            İlçe Emniyet Amiri                          İlçe Milli Eğitim Müdür V.                        Gençlik ve Spor İlçe Müdür V.
evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat